OKFH - Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag

OKFH - Opplæringskontoret for Fiskeri- og HavbruksfagVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Raudeberg, 6710 RAUDEBERG
57852232 · post@okfh.no
www.okfh.no

Informasjon Postboks 84, 6707 RAUDEBERG

Mobil: 918 65 245

Beskrivelse *Kva kan opplæringskontoret gjere for deg?
*Fortelje deg om fiskerinæringa, kva yrke som er i denne næringa, og kva framtidsutsikter dei har
*Vi kan hjelpe til med å finne ei utdanning innan næringa som høver akkurat for deg
*Du kan skrive lærekontrakt hos oss
*Om du har lyst tiil å arbeide innan fiskeindustrien i til dømes arbeidsveka eller i ein ferie, så kan vi gje deg tips om kvar du skal henvende deg
*Lurer du på noko kan du berre ringje oss!

QR kode

GPS Koordinater

N 61° 58.948'
E 5° 8.188'
61.98247485.1364732