ØstlandsSamarbeidet

ØstlandsSamarbeidetVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Schweigaards gate 4, 0107 OSLO
22 05 50 80 · ostlandssamarbeidet@afk.no
www.ostsam.no

Informasjon Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

· Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

· Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.

Beskrivelse Kontaktutvalget vedtok på møte 9. mars 2016 strategien for Østlandssamarbeidet for perioden 2016-2019.

Det skal i perioden gis prioritet til følgende 5 satsningsområder:

1. Samferdsel, miljø og klima
2. Næringsutvikling og verdiskaping
3.Internasjonalt/europapolitisk arbeid
4. Regionreform
5. Kompetansesamarbeid for bedre ressurs-utnyttelse og større gjennomslagskraft

QR kode

GPS Koordinater

N 59° 54.72'
E 10° 45.337'
59.911999910.7556216