Nasjonalbiblioteket

NasjonalbiblioteketVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Henrik Ibsens gate 110, 0255 OSLO
810 01 300 · nb@nb.no
www.nb.no

Informasjon Nasjonalbibliotekets ambisjon er å være nasjonens hukommelse og et multimedialt senter for kunnskap og kultur.

Nasjonalbibliotekets hovedmål er å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek
bevare, gi tilgang til og aktivt formidle kulturarven gjennom utvikling av moderne digitale bibliotektjenester, samt
være kilde til og infrastruktur for forsking, læring, kultur-og språkutvikling.

Beskrivelse I tillegg ønsker man å bidra til å gjøre fag- og folkebibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

QR kode

GPS Koordinater

N 59° 54.858'
E 10° 43.042'
59.914295210.7173674