Adresse Glitneveien 22, 3151 TOLVSRØD
33357777-80057000 · post@smiso-vestfold.no
www.smiso-vestfold.no

Informasjon NB! Vi driver og betjener landsdekende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Døgnåpen hjelpetelefon: 800 57000.
E-post: post@hfsm.no

Beskrivelse Alarmtelefon for barn og unge:

Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?

Du kan ringe gratis på
Tlf: 116 111

QR kode

GPS Koordinater

N 59° 16.219'
E 10° 27.294'
59.270314510.4548993