Cyberforsvaret Jørstadmoen

Cyberforsvaret JørstadmoenVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Jørstadmovegen 600, 2625 FÅBERG
+47 23 09 80 00/03003 · fk.kkis.kontakt@mil.no
www.mil.no

Informasjon Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Beskrivelse Forsvarets militærbase på Jørstadmoen ligg åtte kilometer frå Lillehammer by. Dei største avdelingane på basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT) , Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerheitsavdeling.

I alt er det rundt 360 tilsette på basen. I tillegg kjem om lag 120 studentar ved Forsvarets ingeniørhøgskule og soldatar i vakt- og sikringsteneste.

QR kode

GPS Koordinater

N 61° 8.904'
E 10° 23.158'
61.148392710.3859718