Fremmedspråksenteret

FremmedspråksenteretVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse BRA Veien 4, 1757 HALDEN
+47 69 21 58 30 · tina.buckholm@fremmedspraksenteret.no
www.fremmedspraksenteret.no

Informasjon Telefontid: 9-11 og 13-15

Tel: 69 21 58 30 Fax: 69 21 58 31

Fremmedspråksenteret ligger ved Høgskolen i Østfold i Halden.

Beskrivelse *Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa skal vere eit nasjonalt ressurssenter for framandspråk i grunnopplæringa.

*Vi arbeider for at framandspråkopplæringa får høg kvalitet, blir tilpassa alle elevar og vert given eit praktisk og variert innhald.


QR kode

GPS Koordinater

N 59° 7.736'
E 11° 21.18'
59.128925411.3529968