Struves meridianbue - Meridianstøtten

Struves meridianbue - MeridianstøttenVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Industrigata/Meridiangata, 9600 HAMMERFEST

Informasjon Struves meredianbue, betegnet som Struve Geodetic Arc, med Meridianstøtten i Hammerfest som endepunkt, ble 15. juli 2005 vedtatt plassert inn på FNs liste over verneverdige kulturminner.

Dette er det første teknisk-vitenskapelige kulturminnet som har kommet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Meridianstøtten står på Fuglenes, like ved Hammerfest Videregående skole.

Meridianstøtten og området rundt er fredet med hjemmel i kulturminneloven, og besøkende oppfordres derfor til å vise aktsomhet i sin ferdsel i området.

Beskrivelse Følgende tekst er inngravert på Meridianstøtten:

"Det nordligste endepunkt av en meridianbue på 25 ° 20`fra det nordlige ocean til Donaufloden – gjennom Norge, Sverige og Russland.
Etter foranstaltning av HM Oscar I og keiserene Alexander I og Nicolaus I ved uavbrutt geometrer. Bredde 70° 40` 11,3``."

QR kode

GPS Koordinater

N 70° 40.202'
E 23° 39.8'
70.670028823.6633277