Petroleumstilsynet

PetroleumstilsynetVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 STAVANGER
+47 51 87 60 50 · postboks@ptil.no
www.ptil.no

Informasjon Åpningstider:
15.5 - 15.9: 0800-1500
16.9 - 14.5: 0800-1545

Beskrivelse Petroleumstilsynet er eit sjølvstendig, statleg tilsynsorgan med myndigheitsansvar for sikkerheit, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsverksemda.

Vi blei etablert 1. januar 2004, held til i Stavanger og har vel 170 medarbeidarar.

QR kode

GPS Koordinater

N 58° 56.077'
E 5° 42.149'
58.93462095.7024837